четвъртък, 7 юни 2012 г.

To dance with EurydiceName of the work -   To dance with Eurydice
Year of establishment -  2005
Material of the work -  Oil + ...........
Dimensions -  47  to  67 centimeters
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар