понеделник, 21 ноември 2011 г.

Infinity !

 

Проекта   -  Живота  като  БЕЗКРАЙНОСТ !
   +  Idea  of  the  project   -  Infinity !
   +  Наименование  на  творбата  -  „ Безкрайност – 2 „
   +  2011 г.
   +  Name of the work
Infinity  - 2 ”
   +  2011 .
   +  Размер  -  45  на  38  см.
   + 
Size  -  45  to  38  centimeters
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   +  Author - 
Marian  Atanasov  -  Mimo  +  Идея  на  П