събота, 6 октомври 2012 г.

Not watching .... but see - 2+  Наименование  на  творбата   -   Не гледай .... а виждай – 2 !
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  Not watching .... but see - 2
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    АХАТ, ТЮРКОАЗ, КОРАЛ  ;
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  Agate, turquoise, coral
   +  Размер  -  65  на  45  см.
   + 
Size  -  65  to  45  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo


fate+  Наименование  на  творбата   -   С Ъ Д Б А
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  fate
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    КОРНЕОЛ , АМЕТИСТ , ЦИТРОН  ;
+  Кварц  +  Перли + Минерал + Стъкло
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  KORNEOL,  amethyst,  Citron
+  quartz + Pearls  +  Mineral +  Glass
   +  Размер  -  20  на  30  см.
   + 
Size  -  20  to  30  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo

четвъртък, 27 септември 2012 г.

Мatter+  Наименование  на  творбата   -   М А Т Е Р И Я .
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  Мatter.
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    АХАТ ,  Лунен камък;
+  Кварц  + ..............
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  Agate , Мoonstone  +  quartz
   +  Размер  -  40  на  40  см.
   + 
Size  -  40  to  40  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimoпетък, 31 август 2012 г.

Road to the .... Temple.


+  Идея  на  Проекта   -  Богът  е  в  НАС ... и  НИЕ  сме ... ХРАМА .
   +  Idea  of  the  project  - .........
   +  Наименование  на  творбата   -   Пътя  към .... ХРАМА .
   +  2012 г.
   +  Name  of  the  work
  -  Road to the .... Temple.
   +  2012 .
.............................................................................................................
   + Материали  :
- Стъкло ,
- Речен  камък,
- Кварц
- маслени бои .
-  Полускъпоценен камък     ПЛАНИНСКИ  КРИСТАЛ ,
П Е Р Л И .
...................................................................................................................
   +  + Materials:
-
Glass
-
River rock
- quartz
-
Oil.
-
Semi Precious Stone    crystal mountain , pearls
.........................................................................................
   +  Размер  -  40   на   40  см.
   + 
Size  -  40  to  40  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo

понеделник, 25 юни 2012 г.

Libra Name of the work -   Libra
+ Year of establishment -  2012
+ Material of the work -  semi-precious stones  - Mountain crystal,  Rodohrozid, Amethyst, Moonstone, Agate, Morion, Korneol, Pink Quartz, Flurid, Sokolovo eye, Venus Hair, Tiger eye.  + River Stone  +  Oil  .
                  +  Author  -  Marian  Atanasov  -  Mimo
+ mail  :  marian_atanasov@abv.bg 
 + Dimensions -  40  to  40 centimeters

петък, 22 юни 2012 г.

Fate. Cancer. Name of the work -   Fate. Cancer.
+ Year of establishment -  2012
+ Material of the work -  semi-precious stones  -  Korneol, Agate, Lazorit, Rubin,  Adventurers , Tigrovrro Eye, Turquoise, Quartz.
   + River Stone
   +  Oil
                  +  Author  -  Marian  Atanasov  -  Mimo
+ mail  :  marian_atanasov@abv.bg 
 + Dimensions -  40  to  40 centimeters

петък, 15 юни 2012 г.

fate+ Name of the work -   fate
+ Year of establishment -  2012
+ Material of the work -  semi-precious stones  - Agate, Tiger Eye,
Amethyst, Jade, Turquoise, Carnelian, Saponid, adventurer.
   + Glass
   + River Stone
   +  Oil
                  +  Author  -  Marian  Atanasov  -  Mimo
 + Dimensions -  100  to  100 centimeters
http://fineartamerica.com/profiles/mariyn-atanasov.html 

неделя, 10 юни 2012 г.

Ancient Bulgarians - InfinityName of the workAncient  Bulgarians  -  Infinity
Year of establishment -  2011,
Material of the work  -  Oil  +  semi-precious stones 
Dimensions -  20  to  25 centimeters.
 + mail  :  marian_atanasov@abv.bg

 Look!
Look at the white lines!
Attention! What a tangle!
You should think!
Specify a point!
Take the line! Go! Go to-end! Walk the entire maze!
Attention! You may not repeat the line!
You can go from point A to reach point A. I repeat - you do not have to repeat the line!
Good luck!

..............................................
 Вижте !!!
Погледнете белите линии !
Внимание ! Каква плетеница !
Трябва да мислите !
Посочете една точка !
Тръгнете по линията ! Вървете ! Вървете до-край ! Извървете цялата плетеница !
Внимание ! Нямате право да повтаряте линия !
Трябва да тръгнете от точка А и да стигнете до точка А . Повтарям - нямате право да повтаряте линия !
Успех !