петък, 10 януари 2014 г.

Unity!


+ Author  -   Мариян  Атанасов
+
Idea  -  Единни в многообразието
+
Year of establishment  -  2013
+
Materials  -  Semi-Precious Stones  -   АВАНТЮРИН
    + кварц от река Сотлийка + Китайски кварц
+
Size  -  10  на  15  см.
+ Mail: marian_atanasov@abv.bg

четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Space+  Идея  на  Проекта  -  Многомерността на пространството.
   +  Idea of the project  -  Multidimensionality of space.
   +  Наименование  на  творбата  -  Пространство    2013 г.
   +  Name of the work
-   Space  -   2013 .
   +  Размер  -  40  на  60  см.
   + 
Size  -  40  to  60  centimeters
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo

+  Materials   -  semi-precious stones  +  Oil  +  glass

 Semi-precious stones  :  Turquoise, Korneol, Tiger's eye, Saponid, quartz


събота, 6 октомври 2012 г.

Not watching .... but see - 2+  Наименование  на  творбата   -   Не гледай .... а виждай – 2 !
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  Not watching .... but see - 2
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    АХАТ, ТЮРКОАЗ, КОРАЛ  ;
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  Agate, turquoise, coral
   +  Размер  -  65  на  45  см.
   + 
Size  -  65  to  45  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo


fate+  Наименование  на  творбата   -   С Ъ Д Б А
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  fate
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    КОРНЕОЛ , АМЕТИСТ , ЦИТРОН  ;
+  Кварц  +  Перли + Минерал + Стъкло
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  KORNEOL,  amethyst,  Citron
+  quartz + Pearls  +  Mineral +  Glass
   +  Размер  -  20  на  30  см.
   + 
Size  -  20  to  30  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo