петък, 10 януари 2014 г.

Unity!


+ Author  -   Мариян  Атанасов
+
Idea  -  Единни в многообразието
+
Year of establishment  -  2013
+
Materials  -  Semi-Precious Stones  -   АВАНТЮРИН
    + кварц от река Сотлийка + Китайски кварц
+
Size  -  10  на  15  см.
+ Mail: marian_atanasov@abv.bg