събота, 6 октомври 2012 г.

fate+  Наименование  на  творбата   -   С Ъ Д Б А
   +  2012 г.
   +  Name of the work
  -  fate
   +  2012 .
   + Материали  :
- Маслени бои .
-  Полускъпоценен камък    КОРНЕОЛ , АМЕТИСТ , ЦИТРОН  ;
+  Кварц  +  Перли + Минерал + Стъкло
……………………………………………………………..
   +  + Materials :
-
Oil.
-
Semi Precious Stone -  KORNEOL,  amethyst,  Citron
+  quartz + Pearls  +  Mineral +  Glass
   +  Размер  -  20  на  30  см.
   + 
Size  -  20  to  30  centimeters .
   +  Автор  -  Мариян  Атанасов  -  Мимо
   + 
Author -  Marian  Atanasov  -  Mimo

Няма коментари:

Публикуване на коментар