неделя, 10 юни 2012 г.

Ancient Bulgarians - InfinityName of the workAncient  Bulgarians  -  Infinity
Year of establishment -  2011,
Material of the work  -  Oil  +  semi-precious stones 
Dimensions -  20  to  25 centimeters.
 + mail  :  marian_atanasov@abv.bg

 Look!
Look at the white lines!
Attention! What a tangle!
You should think!
Specify a point!
Take the line! Go! Go to-end! Walk the entire maze!
Attention! You may not repeat the line!
You can go from point A to reach point A. I repeat - you do not have to repeat the line!
Good luck!

..............................................
 Вижте !!!
Погледнете белите линии !
Внимание ! Каква плетеница !
Трябва да мислите !
Посочете една точка !
Тръгнете по линията ! Вървете ! Вървете до-край ! Извървете цялата плетеница !
Внимание ! Нямате право да повтаряте линия !
Трябва да тръгнете от точка А и да стигнете до точка А . Повтарям - нямате право да повтаряте линия !
Успех !

Няма коментари:

Публикуване на коментар