вторник, 22 март 2011 г.

How is this possible ?!

 

Ancient Bulgaria - " Calendar!? "
Author - Marian Atanasov
2000 years BC . The ancient Bulgarians create calendar! Accurate as today!?

How is this possible?!
.................................
Древните  Българи  -  " Календар  !? "
Автор  -  Мариян Атанасов
2 000  години  преди  христа !
Древните  Българи създават  календар  !
Точен ......  колкото  днешния !?
Как  е  възможно  това   ! ? 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар